IMG_1196.JPG

Solveig Sveen

Jeg er utdannet sivilarkitekt ved Oslo Arkitekthøyskole i 1986 og har i 30 år jobbet som prosjekterende arkitekt og leder for en arkitektavdeling. I løpet av studietiden ble jeg inspirert av Tore Håland, kunstlærer og utøvende kunstner, til å tegne og male. Siden studiet har jeg drevet med kunst ved siden av arkitektjobb og med årene har denne aktiviteten blitt en stor del av hverdagen.

Jeg leier en atelierplass ved Huseby Gardeleir og har i løpet av de siste seks årene hatt seks salgsutsillinger på samme sted.